OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Artykuł 1 Uwagi ogólne

Niniejsza strona internetowa www.svr.com (zwana dalej "Stroną") publikowana jest przez firmę FILORGA POLAND Sp. z o.o. o zarejestrowaną pod numerem KRS 50060 z siedzibą w Warszawie Al. Wyścigowa 6, 02-681 i kapitale zakładowym wynoszącym 40 000,00  PLN


Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej "OWS") regulują stosunki pomiędzy FILORGA POLAND Sp. z o.o a osobami pragnącymi dokonać zaupu jednego lub kilku produktów sprzedawanych przez FILORGA POLAND Sp. z o.o na niniejszej Stronie.
Ustala się, że niniejsze OWS obowiązują z wykluczeniem wszelkich innych warunków, w szczególności ogólnych warunków sprzedaży obowiązujących w zakresie sprzedaży prowadzonej w punktach stacjonarnych oferujących produkty FILORGA POLAND Sp. z o.o marki LABORATOIRES SVR
Obowiązują OWS opublikowane na stronie w momencie złożenia zamówienia. Każda osoba odwiedzająca niniejszą Stronę może wydrukować OWS pod warunkiem niewprowadzania do nich zmian. 
W ramach niniejszych OWS termin "Produkt" lub "Produkty" oznacza produkty sprzedawane na Stronie i wysyłane przez LABORATOIRES SVR.
"Klient" oznacza każdego konsumenta, czyli osobę fizyczną nie będącą firmą, działającą dla celów prywatnych, odwiedzającą jedną lub kilka podstron Strony, rozpoczynającą lub nie proces zakupu na Stronie. Klient musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych i być pełnoletni.

Artykuł 2 Produkty

2.1. Oferty Produktów LABORATOIRES SVR na Stronie obowiązują, o ile Produkty znajdują się na Stronie i w granicach dostępnych zapasów.
Klient odpowiada za wykorzystanie Produktów zakupionych na Stronie. Produkty przeznaczone są do użytku osobistego Klienta, bez bezpośredniego związku z jego działalnością zawodową. 
2.2. Główne właściwości Produktów
Przed złożeniem zamówienia Klient może zapoznać się bezpośrednio na Stronie z głównymi właściwościami Produktów, które chce zamówić.
Różnice między zdjęciami a Produktami mogą być wyłącznie nieznaczne i nie dotyczą głównych właściwości Produktów.
LABORATOIRES SVR zachęca Klienta do zapoznania się z opisem każdego Produktu w celu poznania jego dokładnych właściwości. W przypadku wątpliwości lub jeśli Klient potrzebuje dodatkowych informacji, może skontaktować się z LABORATOIRES SVR mailowo na adres: contact@labo-svr.com
W przypadku wyraźnego błędu dotyczącego ceny i/lub pomiędzy właściwościami Produktu a jego zdjęciem Klient zobowiązuje się do kontaktu z SVR LABORATOIRES mailem na adres cotnact@labo-svr.com. w celu powiadomienia o błędzie. W każdym wypadku LABORATOIRES SVR może poprawić wyraźny błąd. Klient może anulować zamówienie w przypadku odrzucenia poprawionych warunków.

Artykuł 3 Cena

Na podstronach przedstawiających Produkty, na formularzach zamówienia i na fakturach dla Klienta podane ceny są cenami brutto w PLN, z uwzględnieniem podatku VAT i ewentualnych zniżek obowiązujących w dniu zamówienia.
Ceny podane na podstronach przedstawiających Produkty nie zawierają kosztów przesyłki, które są naliczane dodatkowo i podawane Klientowi przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia.
Ceny Produktów mogą zmieniać się w zależności od polityki handlowej FILORGA POLAND Sp. z o.o. Produkty będą fakturowane na podstawie stawek obowiązujących na Stronie w momencie ostatecznego potwierdzenia zamówienia.
Cena każdego zamówienia, w tym koszty przesyłki, płatna jest w momencie przyjęcia zamówienia. W przeciwnym razie towar nie zostanie wysłany, a sprzedaż zostanie uznana za anulowaną przez Klienta.Artykuł 4 Zamówienie

4.1. Rejestracja i tworzenie konta
Aby złożyć zamówienie, Klient musi zarejestrować się na Stronie.
Loginem Klienta jest adres e-mail. Klient sam definiuje swoje hasło. Klient powinien regularnie zmieniać hasło na stronie "Moje konto". Zaleca się, by hasłem nie było powszechnie używane słowo, ale ciąg cyfr i liter.
Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem rejestracji.
Klient odpowiada za swoje hasło i jego wykorzystanie. Wyraźnie zobowiązuje się zachować je dla siebie i nie ujawniać nikomu pod żadnym pretekstem.
4.2. Ograniczenia dotyczące zamówienia
Każdy Produkt może stanowić przedmiot zamówienia w granicach maksymalnie  Produktów na zamówienie i 3 sztuk tego samego Produktu na zamówienie.
4.3. Rejestracja zamówienia
Aby złożyć zamówienie, Klient wybiera poszczególne Produkty, które chce kupić, klikając na ich kartę. Podaje liczbę Produktów i klika przycisk "Dodaj do koszyka".
Każdy produkt dodany do koszyka wskazywany jest Klientowi w podsumowaniu zamówienia.
Klient w dowolnym momencie może:
- zobaczyć podsumowanie Produktów, klikając ikonę "Zobacz koszyk" dostępną na górze, z prawej strony ekranu,
- zmienić lub usunąć całość bądź część zamówienia (w przypadku zmiany nowa cena wyświetla się po kliknięciu "Aktualizuj").
Na stronie "Koszyk" Klient może:
- kontynuować wybieranie Produktów, odwiedzając inne części Strony,
- zakończyć wybieranie Produktów i zamówić je klikając "Zamów".
Na stronie "Zamów" Klient musi:
- zalogować się za pomocą swoje loginu i hasła (w przypadku zapomnienia lub straty, należy kliknąć "Zapomniałem hasła" ),
- w przypadku braku konta utworzyć je, klikając "Utwórz konto".
Po utworzeniu konta proces zamówienia jest automatycznie kontynuowany. Klient wpisuje adres faktury i ewentualnie adres wysyłki, jeśli są one różne.
Adres wysyłki i faktury wprowadzony po raz pierwszy na Stronie jest zapisywany jako adres domyślny w książce adresowej na koncie klienta. Adresy można zmieniać lub usuwać w dowolnym momencie. Zmiana lub usunięcie nie są jednak możliwe w przypadku zatwierdzonego zamówienia w trakcie realizacji.
Jeśli Klient posiada już konto na stronie www.svr.pl to jest przekierowywany na stronę "Adres faktury", gdzie powinien sprawdzić, uzupełnić i zatwierdzić podane wzmianki. Adres wysyłki jest domyślnie adresem faktury, może być jednak inny (zwłaszcza w przypadku prezentów).
Następnie Klient wybiera sposób dostawy produktów. Koszty dostawy podane są w zakładce "Sposób dostawy".
Jeśli Klient akceptuje wysokość kosztów dostawy, klika "Dalej" i przechodzi na stronę "Płatności", która przedstawia poszczególne, dostępne metody płatności.
Następnie Klient jest przekierowywany na stronę "Podsumowanie zamówienia", gdzie wyświetla się formularz zamówienia przedstawiający rodzaj, liczbę i cenę brutto zamówionych Produktów, a także ewentualne, dodatkowe koszty.
Aby kontynuować proces zamówienia, Klient musi kliknąć przycisk "Przeczytaj warunki sprzedaży". Wyświetlą się niniejsze OWS. Klient nie może kontynuować procesu zamówienia, jeśli nie zaznaczy pola "Przeczytałem i akceptuję warunki sprzedaży". Zaznaczając pole "Przeczytałem i akceptuję warunki sprzedaży" Klient wyraża pełną zgodę na niniejsze OWS, a także na szczegółowe warunki sprzedaż dotyczące każdego zamówienia i wyświetlone na ekranie (nazwa Produktów, cena, waga, liczba itd.).
Zatem zaznaczając to pole, Klient potwierdza wcześniejsze zapoznanie się z niniejszymi OWS oraz ze szczególnymi warunkami sprzedaży, a także akceptuje je bez zastrzeżeń. Po zaznaczeniu pola Klient klika "Dalej".
Przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia Klient może sprawdzić jego szczegóły, cenę brutto, w tym dodatkowe koszty, a także poprawić ewentualne błędy. Klient może zmienić zamówienie i/lub informacje dotyczące adresu faktury i/lub dostawy albo anulować zamówienie.
Klient może przejść do swoich danych, klikając "Moje konto". Powinien zaktualizować informacje podane na tej stronie i sprawdzić ich prawdziwość w momencie składania każdego zamówienia.
Jeśli w trakcie wizyty Klient się zaloguje i wybierze jakiś Produkt lub Produkty, jego Koszyk zostanie zapisany w pamięci na okres 30 minut. Jeśli się nie zaloguje, Koszyk jest przechowywany w pamięci przez 30 minut, jeśli przeglądarka Klienta nie odmówi użycia cookies, o czym mowa w artykule "Informatyka i swobody" niniejszych OWS.

Artykuł 5 Płatność

Klient jest poinformowany o konieczności zapłaty za zamówienie.
Cena płacona przez Klienta jest ceną podaną w zamówieniu zatwierdzonym przez Klienta.
Płatności czekiem nie są akceptowane. W związku z tym Klient musi posiadać kartę płatniczą akceptowaną przez placówkę bankową dokonującą płatności on-line (Carte Bleue, Visa, Mastercard), której ważność zostanie sprawdzona i zatwierdzona przez serwer płatniczy tej placówki.
Podczas wprowadzania danych z karty płatniczej Klien wpisuje numer karty i datę jej ważności oraz ewentualnie numer kontrolny. Numer kontrolny zawiera 3 cyfry podane na odwrocie karty.
Dane karty płatniczej są zabezpieczone za pomocą szyfrowania przez system "3D Secure", tak by jak najskuteczniej chronić wszystkie dane związane ze środkami płatności. Dane karty płatniczej Klienta nie są przechowywane przez system informatyczny FILORGA POLAND Sp. z o.o, ale przez system placówki odpowiedzialnej za wykonanie płatności on-line.
Każda płatność on-line na Stronie powoduje natychmiastowe obciążenie konta.
Po zakończeniu procesu płatności Klient jest przekierowywany na stronę z fakturą za zamówienia. Klient może wydrukować tę stronę.
Ponadto Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem zamówienia, zawierającego wyżej wspomnianą fakturę.

Artykuł 6 Dostawa

Dostawa Produktów zamówionych przez Klienta ogranicza się do terytorium Polski.

6.1. Termin dostawy
Zakupione Produkty będą wysłane zwykłą pocztą, w szczególności za pomocą usługi "Colissimo 48" od momentu dostarczenia zamówionych Produktów na pocztę, najpóźniej w ciągu 6 dni roboczych od dnia następującego po ostatecznym zatwierdzeniu zamówienia przez Klienta.
Podane terminy są to średnie terminy i dotyczą czasu realizacji i dostawy zamówienia.
W przypadku artykułów dostarczanych w innym terminie ze względu na ich dostępność termin dostawy oparty jest na najdłuższym terminie. LABORATOIRES SVR zastrzega sobie prawo do podziału przesyłek. W takim przypadku koszty dostawy zostaną naliczone tylko za jedną przesyłkę.
Klient może śledzić zamówienie na swoim koncie i skontaktować się z LABORATOIRES SVR w sprawie pytań lub problemów związanych z dostawą zamówienia e-mailem na adres contact@labo-svr.com.
W przypadku opóźnienia dostawy Klient może skontaktować się z LABORATOIRES SVR mailowo na adres: contact@labo-svr.com. W takim przypadku, jeśli Produkt nie został wysłany, Klient może anulować zamówienie, wysyłając e-maila na adres contact@labo-svr.com lub list polecony z potwierdzeniem odbioru na poniższy adres: Filorga Poland sp. zoo, Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa


6.2. Dostępność Produktów
LABORATOIRES SVR zobowiązuje się dostarczyć zamówienia w granicach dostępnych zapasów. W związku z tym, w przypadku niedostępności Produktu Klient zostanie o tym poinformowany podczas składania zamówienia. Informacja taka wyświetli się na stronie i sprzedaż nie zostanie zrealizowana.
Jednak pomimo starań LABORATOIRES SVR w zakresie zarządzania zapasami i wdrożonych w tym celu środków mogą zdarzyć się błędy dotyczące stanów magazynowych. W takim przypadku LABORATOIRES SVR jak najszybciej poinformuje Klienta e-mailem o niedostępności danego Produktu. LABORATOIRES SVR dokona niezbędnych działań w celu zwrotu ceny za niedostępny Produkt. W terminie 30 dni od daty zawiadomienia Klienta na konto bankowe zgodne z danymi karty płatniczej podanymi w momencie płatności zostanie wpłacona nadpłata.
6.3. Sposoby dostawy
Produkty zamówione przez Klienta zostaną dostarczone na adres podany przez niego w zamówieniu lub przekazane do urzędu pocztowego, pod który podlega adres podany przez Klienta, w przypadku nieobecności odbiorcy Produktów. W tym ostatnim przypadku Klient podejmie niezbędne działania w celu odebrania produktów dostarczonych do urzędu pocztowego, w terminie podanym przez urząd pocztowy.
Po upływie tego terminu, jeśli paczka zostanie zwrócona LABORATOIRES SVR przez pocztę, LABORATOIRES SVR zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta ewentualnymi kosztami zwrotu.
Zakupione Produkty wysyłane są zwykłą pocztą, w szczególnością za pośrednictwem usługi "Colissimo 48 h". Klient musi zatem potwierdzić swoją tożsamość i w razie potrzeby okazać numer zamówienia.
Klient zobowiązuje się podpisać okazany formularz odbioru. W razie konieczności może nanieść wszelkie uwagi dotyczące dostawy zamówienia. Poprzez podpisanie formularza Klient potwierdza, że otrzymał w dobrym stanie zamówienie opisane w formularzu.
Zgodnie z postanowieniami artykułu L. 138-4 kodeksu konsumenta przeniesienie ryzyka następuje w momencie, gdy Klient lub wyznaczona przez niego osoba trzecia, inna niż poczta (odpowiedzialna za dostawę) fizycznie przejmie przesyłkę w posiadanie.
Jeśli Klient stwierdzi, że przesyłka jest uszkodzona, zobowiązuje się do odmowy jej przyjęcia i do zażądania zwrotu na rzecz LABORATOIRES SVR, które po stwierdzeniu złego stanu zwróconej przesyłki, jak najszybciej zwróci Klientowi koszty.
Jeśli Klient stwierdzi, że Produkty są zniszczone lub uszkodzone bądź też niezgodne z zamówieniem, złoży pisemną reklamację i prześle ją e-mailem na adres contact@labo-svr.com lub pocztą na poniższy adres: Filorga Poland sp. zoo, Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, w terminie 3 dni. Wszelkie reklamacje złożone po tym terminie nie będą przyjmowane. Klient odeśle Produkt lub Produkty na następujący adres: Filorga Poland sp. zoo, Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa.
Po rozpatrzeniu reklamacji LABORATOIRES SVR może dokonać zwrotu ceny za Produkt lub Produkty, z wykluczeniem jakiejkolwiek wymiany. Koszty przesyłki zostaną w tym przypadku zwrócone Klientowi.
Zwrot nastąpi w terminie 15 dni od otrzymania Produktów przez LABORATOIRES SVR.
LABORATOIRES SVR dokona zwrotu w wybranej przez siebie formie, na konto bankowe Klienta lub czekiem na nazwisko Klienta, który złożył zamówienie, na adres faktury.
Klient jest zobowiązany wobec LABORATOIRES SVR informacjami dotyczącymi danych adresu dostawy i faktury, jeśli są one różne.
W związku z tym, w przypadku błędu w danych odbiorcy (nazwisko, imię, numer i nazwa ulicy, kod pocztowy, miejscowość, nr telefonu lub adres e-mail) LABORATOIRES SVR nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia zamówienia.

Artykuł 7 Prawo do odstąpienia

Zgodnie z postanowieniami artykułu L. 121-21 kodeksu konsumenta Klient dysponuje terminem 14 dni od daty otrzymania Produktów na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy bez przyczyny i bez kary. Jeśli termin 14 dni upływa w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, ulega on przedłużeniu do najbliższego dnia roboczego.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient musi przesłać LABORATOIRES SVR listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres: Laboratoires LABORATOIRES SVR, Service e-Boutique, 2 rue de Lisbonne, 75008 Paris lub e-mailem na adres contact@labo-svr.com decyzję o odstąpieniu w formie jednoznacznej deklaracji, wyrażającej chęć odstąpienia wskazując swoją tożsamość, adres wysyłki i faktury (jeśli się różnią), numer zamówienia, datę otrzymania zamówienia. LABORATOIRES SVR udostępnia Klientowi wzór formularza odstąpienia podany w załączniku 2 niniejszych OWS.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient może również użyć formularza odstąpienia dostępnego w załączniku 2 OWS. LABORATOIRES SVR potwierdzi otrzymania oświadczenia e-mailem.
Zgodnie z artykułem L. 121-21-3 kodeksu konsumenta Klient zobowiązuje się zwrócić Produkty, wobec których skorzystał z prawa do odstąpienia, na własny koszt, w terminie 14 dni od powiadomienia LABORATOIRES SVR.
Aby ułatwić zwrot kosztów, Produkty należy odesłać w oryginalnym opakowaniu (akcesoria, instrukcja itd.), w dobrym stanie, nieotwarte ani nie zmienione, wraz z formularzem dostawy, na poniższy adres: Laboratoires LABORATOIRES SVR, SKIPPER Logistique, ZAC de la Tremblaie, 2 Rue de la Marre à Blot, 91220 Le Plessis Paté. Jednak zgodnie z postanowieniami artykułu L. 121-21-8 ust. 5 kodeksu konsumenta Klient nie może skorzystać z prawa do odstąpienia i zwrócić Produktów, jeśli Produkty te zostaną przez niego rozpakowane po dostawie i nie będą mogły być ponownie sprzedane z przyczyn higienicznych lub ochrony zdrowia.
Jeśli powyższe warunki są spełnione, LABORATOIRES SVR zwróci Klientowi w terminie do 14 dni od daty powiadomienia o odstąpieniu koszt Produktów, których dotyczy prawo do odstąpienia, wraz z kosztami dostawy.
Jednakże zwrot przez LABORATOIRES SVR może zostać odroczony do momentu otrzymania zwracanych Produktów lub dostarczenia przez Klienta dowodu wysyłki Produktów, zgodnie z postanowieniami artykułu L. 121-21-4 kodeksu konsumenta.
Ponadto LABORATOIRES SVR nie jest zobowiązane do zwrotu dodatkowych kosztów, jeśli Klient wyraźnie wybrał sposób dostawy droższy niż ten proponowany przez LABORATOIRES SVR w ramach niniejszych OWS.
Zwrot zostanie zrealizowany za pomocą środka płatności użytego przez Klienta podczas składania zamówienia.

Artykuł 8 Potwierdzenie

Klient wyraźnie oświadcza, że wprowadzenie loginu i hasła potwierdza jego tożsamość i oznacza zgodę na wszelkie operacje wykonywane na Stronie po jego identyfikacji.
Klient zapewni ważność swojego adresu e-mail przez okres rejestracji na Stronie na wypadek niemożności zalogowania się, zwłaszcza w przypadku utraty hasła.
Konto Klienta jest ściśle osobiste i nie może być przekazywane w jakikolwiek sposób osobie trzeciej, nawet nieodpłatnie.
Klient wyraźnie akceptuje, że systemy automatycznej rejestracji LABORATOIRES SVR potwierdzają:
- użycie jego loginu i hasła, dat i godzin tego użycia,
- treści zapisane przez Klienta w dziale "Moje konto",
- rodzaj, treść, datę i godzinę wszelkiej korespondencji z personelem LABORATOIRES SVR prowadzonej za pośrednictwem Strony lub narzędzi oferowanych przez Stronę,
- oraz ogólnie wszelkie informacje wymieniane za pomocą Strony między LABORATOIRES SVR a Klientem.

LABORATOIRES SVR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta w związku z użyciem jego loginu i hasła przez osobę trzecią. W przypadku zgubienia, zawłaszczenia lub nielegalnego użycia całości lub części loginu i hasła Klient natychmiast powiadomi LABORATOIRES SVR. Ponosi on odpowiedzialność za wszelkie wykorzystanie loginu i hasła do momentu powiadomienia LABORATOIRES SVR i ich zmiany przez LABORATOIRES SVR w rozsądnym terminie. Jeśli Klient ujawni lub wykorzysta swój login w sposób sprzeczny z przeznaczeniem, LABORATOIRES SVR zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy i usunięcia dostępu do zakładki "Moje konto" oraz zapisanych plików, bez uprzedzenia i prawa do rekompensaty. LABORATOIRES SVR może również wnieść sprawę do sądu w celu uzyskania odszkodowania za wszelkie ewentualne straty poniesione w związku z takim ujawnieniem lub wykorzystaniem.
Postanowienia te są uznane jako kluczowe między stronami.

Artykuł 9 Gwarancja

LABORATOIRES SVR zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych przewidzianych kodeksem konsumenta i kodeksem cywilnym, wskazanych w załączniku 1 do niniejszych OWS.

Artykuł 10 Informatyka i swobody

10.1. Ochrona danych osobowych

LABORATOIRES SVR przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych i zapewnia Klienta odwiedzającego Stronę, że jego prywatność jest chroniona. Niniejszy artykuł ma na celu poinformowanie Klienta o przetwarzaniu jego danych osobowych, czyli danych umożliwiających jego bezpośrednią lub pośrednią identyfikację, a także o jego prawach związanych z takim przetwarzaniem.
Klient jest informowany, że jego rejestracja oraz użytkowanie Strony powoduje ze strony LABORATOIRES SVR gromadzenie i automatyczne przetwarzanie jego danych osobowych, których wykorzystanie regulują postanowienia ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 r. w sprawie informatyki, plików i swobód, zmienionej ustawą nr 2004-801 z 6 sierpnia 2004 r. 
Tak gromadzone i przetwarzane dane osobowe to głównie:
(i) informacje podane przy rejestracji,
(ii) informacje dotyczące interakcji Klienta ze Stroną,
(iii) treść zapisana w zakładce "Moje konto",
(iv) dane techniczne takie jak adres URL używany przez Klienta lub jego adres IP.
Obowiązkowe odpowiedzi, bez których Klient nie może wejść na Stronę, są odpowiednio zaznaczone w formularzu rejestracyjnym.
Zebrane w ten sposób informacje poddawane są procesom informatycznym, których celem jest umożliwienie Klientowi optymalnego użytkowania Strony poprzez dostęp do usług, kontakt z LABORATOIRES SVR lub składanie zamówień. 
Klient posiada prawo wglądu i korekty dotyczących go danych, a także prawo do sprzeciwienia się z uzasadnionych przyczyn przetwarzaniu tych danych. Prawa tego może dochodzić, pisząc na poniższy adres: LABORATOIRES SVR, Service e-Boutique, 2 rue de Lisbonne, 75008 Paris. Wniosek musi być podpisany przez Klienta i zawierać jego dane kontaktowe.
Ponadto LABORATOIRES SVR oferuje wszystkim swoim Klientom przesyłanie newsletterów na adres e-mail. Klienci mogą zarejestrować się, podając adres e-mail w przewidzianym w tym celu polu. Jeśli Klient nie chce już otrzymywać takich wiadomości, może z tego zrezygnować w dowolnym momencie, klikając na odpowiedni link podany w każdym newsletterze.
Tak zgromadzone adresy e-mail są przetwarzane informatycznie w celu przesłania newslettera LABORATOIRES SVR. Osoby zarejestrowane jako odbiorcy newslettera mają prawo wglądu i korekty dotyczących ich danych, pisząc na poniższy adres: Laboratoires LABORATOIRES SVR, Service e-Boutique, 2 rue de Lisbonne, 75008 Paris.
Prawo do wykorzystania tych danych posiada wyłącznie LABORATOIRES SVR.
Ochrona prywatności oraz danych osobowych przekazanym LABORATOIRES SVR przez Klienta jest kluczowa dla LABORATOIRES SVR, które stara się je zabezpieczyć, wdrażając wszelkie posiadane środki, by zapewnić ochronę danych oraz zapobiec ich zniekształceniu, uszkodzeniu i dostępowi nieuprawnionych osób trzecich.
W trosce o spełnienie oczekiwań Klienta LABORATOIRES SVR może udostępnić niektóre informacje swoim usługodawcom zwanym "podwykonawcami" zgodnie z wyżej wskazaną ustawą (np. w celu świadczenia usług informatycznych). W pozostałych przypadkach dane osobowe nie są ujawniane osobom trzecim bez wcześniejszej zgody Klienta.
LABORATOIRES SVR oświadcza, że nie zamierza sprzedawać danych osobowych Klienta.

10.2. Wykorzystanie cookies
LABORATOIRES SVR wykorzystuje cookies w celu zoptymalizowania użytkowania Strony przez Klienta.
Cookie to plik tekstowy umieszczany przez LABORATOIRE SVR na twardym dysku Klienta. Dzięki niemu urządzenie Klienta pamięta system LABORATOIRE SVR podczas wizyty na Stronie. Cookies wykorzystywane przez LABORATOIRES SVR nie zawierają danych osobowych, a tylko anonimowy numer identyfikacyjny oraz informacje dotyczące historii przeglądania Strony (sprawdzane zakładki, data i godzina wizyty itd.), które LABORATOIRES SVR może odczytać przy kolejnych odwiedzinach na Stronie.
LABORATOIRES SVR korzysta z plików cookies w celu zoptymalizowania użytkowania Strony przez Klienta i ewentualnych usług. W szczególności LABORATOIRES SVR korzysta z cookies w celu:
- Personalizacji treści Strony poprzez zapamiętanie preferencji Klienta,
- Utworzenie statystyk odwiedzić i użytkowania poszczególnych elementów Strony,
- Doskonalenia Strony dzięki informacjom dostarczonym przez systemy monitorujące wizyty na Stronie. Cookies wykorzystywane w tym zakresie umożliwiają analizę zachowania Klienta w ogólny i anonimowy sposób. Informacje dotyczące użytkowania Strony przez Klienta są przekazywane w sposób anonimowy (obcięty adres IP).
Gromadzenie dodatkowych danych przeprowadza się w celu skompilowania statystycznych raportów na temat działalności Strony, których celem jest ukierunkowanie decyzji LABORATOIRES SVR w sprawie ulepszeń Strony. Strona nie łączy zatem adresu IP Klienta z informacjami umożliwiającymi jego identyfikację.
Klient jest informowany o możliwości cofnięcia w dowolnym momencie zgody na korzystanie z cookies należące do Strony lub stron zewnętrznych, zarówno jeśli chodzi o wszystkie cookies jak i o niektóre kategorie.
Klient może cofnąć swoją zgodę na przykład za pośrednictwem dostępnych środków:
- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-cookies-supprimer-infos-sites-enregistrees
- Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
- Opéra: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
W przypadku cookies stron zewnętrznych Klient może również wyłączyć je na tych stronach, za pomocą linków podanych powyżej.
Ponadto można wyrejestrować się z dowolnej sieci reklamowej, klikając poniższy link:
http://www.youronlinechoices.com/fr/foire-aux-questions/ oraz (ii) reklam behawioralnych, klikając: http://www.aboutads.info/choices/.
Porady CNIL są dostępne pod poniższym linkiem: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes/.
Zgoda Klienta na wykorzystanie cookies przez LABORATOIRES SVR jest ważna przez 13 miesięcy od momentu zainstalowania cookies. Po upływie tergo terminu konieczne jest uzyskanie nowej zgody.

Artykuł 11 Dział obsługi klienta LABORATOIRES SVR

W sprawie wszelkich informacji, reklamacji, pytań lub porad Klient może kontaktować się z działem obsługi klienta LABORATOIRES SVR:
- E-mail: contact@labo-svr.com
- Adres pocztowy: Filorga Poland sp. zoo, Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa

Artykuł 12 Działanie Strony

Strona jest zoptymalizowana do współpracy z następującymi przeglądarkami: Internet Explorer wersje 9, 10 et 11 ; Firefox wersja 4 i nowsze; Chrome wersja 14 i nowsze; Opera wersja 9.25 i nowsze.
Strona jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem zdarzeń siły wyższej lub zdarzeń będących poza kontrolą LABORATOIRES SVR.
Ponadto korzystanie może być chwilowo utrudnione lub przerwane w całości lub części, dla wszystkich lub niektórych Klientów, w związku z konserwacją, aktualizacją lub ulepszeniami technicznymi. Dzieje się to bez uprzedzenia. LABORATOIRES SVR nie podejmuje żadnych zobowiązań w zakresie szybkości działania Strony, nie ponosi więc za nie odpowiedzialności.
LABORATOIRES SVR nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie, brak dostępu lub usterki Strony wynikające z nieodpowiedniego sprzętu, awarii usług dostawcy Klienta, sieci Internetowej. Podobnie jest w przypadku wszelkich innych przyczyn zewnętrznych.
Ponadto Klient przyjmuje do wiadomości, że właściwości i ograniczenia sieci Internetowej nie pozwalają na zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa, dostępności i integralności transmisji danych. W związku z tym LABORATOIRES SVR nie może zagwarantować, że Strona będzie działać bez przerw i błędów.
Internet jest dostępny dla wszystkich, również dla osób o złej woli, w związku z tym Klient przyjmuje do wiadomości, że LABORATOIRES SVR nie może zagwarantować absolutnej poufności korespondencji wymienianej za pośrednictwem środków dostępnych na Stronie.

Artykuł 13 Własność intelektualna:

LABORATOIRES SVR jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej i/lub praw użytkowych, w szczególności w zakresie praw autorskich, praw do bazy danych i znaków handlowych dotyczących Strony, do jej treści i wszystkich elementów składowych.
Strona, podobnie jak oprogramowanie, struktury baz danych, teksty informacje, analizy, obrazy, zdjęcia, grafiki, loga, dźwięki, znaki handlowe i inne dane zawarte na Stronie, pozostają wyłączną własnością LABORATOIRES SVR i ich ewentualnych właścicieli, z którymi LABORATOIRES SVR zawarło umowy na korzystanie.
W żadnym wypadku nie mogą być one powielane, wykorzystywane lub przedstawiane bez pisemnej, wyraźnej zgody LABORATOIRES SVR pod rygorem wniesienia sprawy do sądu.
LABORATOIRES SVR udziela Klientowi niewyłącznego, osobistego i zbywalnego prawa do korzystania ze Strony oraz zawartych na niej treści i danych. Udzielone prawo obejmuje (i) prawo do przeglądania on-line oryginalnych treści i danych zawartych na Stronie oraz (ii) prawo do powielania dotyczące wydruku i/lub zapisania przeglądanych treści i danych. Prawo do użytku dotyczy wyłącznie użytku prywatnego.
Wszelkie inne użytkowanie Strony przez Klienta, w szczególności handlowe, jest zabronione bez wyraźnej, pisemnej zgody LABORATOIRES SVR.
Klient nie może między innymi powielać i/lub przedstawiać do użytku innego niż prywatny, pobierać, sprzedawać, dystrybuować, tłumaczyć, adaptować, wykorzystywać, ujawniać i komunikować w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie, na użytek handlowy lub nie,jakichkolwiek treści i danych zwartych na Stronie.
Ponadto nazwy domen Strony labo-svr.com i labo-svr.fr należą do LABORATOIRES SVR.

Artykuł 14 Linki hipertekstowe

Wszelkie linki hipertekstowe do Strony muszą być przedmiotem wcześniejszej zgody LABORATOIRES SVR w formie papierowej lub elektronicznej.
Strona może zawierać linki hipertekstowe do innych stron lub zasobów internetowych poza Stroną.
NA dzień utworzenia LABORATOIRES SVR jest przekonane w miarę możliwości, że owe strony i zasoby nie zawierają treści sprzecznych z francuskim prawem.
Jednakże jako że LABORATOIRES SVR nie może stale kontrolować tych stron i zasobów, nie może mieć pewności że zawsze są one zgodne z przepisami prawa.
W związku z tym LABORATOIRES SVR ponosi odpowiedzialność za udostępnienie tych stron i zasobów zewnętrznych wyłącznie, o ile dana strona lub zasób, do którego został utworzony link hipertekstowy, narusza francuskie prawo w momencie jego utworzenia.
LABORATOIRES SVR nie ponosi zatem żadnej odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty i usługi dostępne na tych stronach lub zasobach internetowych bądź za ich pośrednictwem, zamieszczonych po utworzeniu linku hipertekstowego na Stronie. Do Klienta należy udowodnienie, że link hipertekstowy powstał po udostępnieniu takich treści, reklam, produktów lub usług.
Poza taką sytuacją Klient przyjmuje do wiadomości, że LABORATOIRES SVR nie ponosi odpowiedzialności za wykazane lub domniemane szkody i straty, związane lub spowodowane użytkowaniem lub zapoznaniem się z treściami, reklamami, produktami lub usługami dostępnymi na takich zewnętrznych stronach lub zasobach. 
Jeżeli w ramach wyszukiwania na Stronie wynik tego wyszukiwania doprowadził Klienta do stron lub forów, których tytuł i/lub treści naruszają prawo francuskie, zwłaszcza w związku z tym, że LABORATOIRES SVR nie może kontrolować treści zewnętrznych stron i źródeł, Klient musi przerwać przeglądanie takiej strony, by nie ponieść kary przewidzianej ustawodawstwem francuskim lub uniknąć postępowania sądowego wszczętego przeciwko niemu. 
Jeśli pomimo starań LABORATOIRES SVR jeden z linków hipertekstowych obecnych na Stronie prowadzi do strony lub zasobu internetowego, którego treść jest lub wydaje się Klientowi być niezgodna z przepisami francuskiego prawa, jest on zobowiązany do natychmiastowego kontaktu z dyrektorem ds. publikacji w celu podania mu adresu danej strony. LABORATOIRES SVR zobowiązuje się do sprawdzenia tej strony i poinformowania Klienta w rozsądnym terminie o dalszym postępowaniu. Klient zobowiązuje się nie wszczynać postępowania sądowego przeciwko LABORATOIRES SVR przed otrzymanie odpowiedzi w rozsądnym terminie. Klient zobowiązuje się również nie wszczynać postępowania sądowego przeciwko LABORATOIRES SVR w przypadku odmowy usunięcia linka.

Artykuł 15 Siła wyższa

LABORATOIRES SVR nie ponosi odpowiedzialności za błędy, opóźnienia lub niewykonanie swoich zobowiązań z tytułu OWS, jeśli wynikają one z przypadku siły wyższej.

Za przypadki siły wyższej uznaje się, oprócz tych przyjętych przez francuskie orzecznictwo: całkowity lub częściowy strajk, dotyczący LABORATOIRES SVR lub zewnętrzny, blokady, warunki pogodowe, zablokowanie środków transportu lub zaopatrzenia z dowolnych przyczyn, ograniczenia rządowe lub prawne, zmiany prawne lub regulacyjne form sprzedaży, awarie komputerów, blokady telekomunikacji, usterki lub awarie sieci transmisji i inne sytuacje niezależne od woli stron, uniemożliwiające normalne wykonanie OWS.
Ponadto Klient oświadcza, że jest świadomy złożoności światowych sieci telekomunikacyjnych, nierównych możliwości poszczególnych podsieci, napływu użytkowników w określonych godzinach i zatorów w niektórych miejscach w sieci. Aktualne protokoły transmisji internetowej nie umożliwiają zagwarantowania w sposób pewny i ciągły właściwego odbioru wiadomości i integralności przesyłanych dokumentów, zatem LABORATOIRES SVR nie ponosi odpowiedzialności za złą transmisję spowodowaną usterką lub awarią sieci przesyłowych.

Artykuł 16 Postanowienia końcowe

Niniejsze OWS regulowane są prawem francuskim.
Sprzedaż Produktów LABORATOIRES SVR na niniejszej Stronie podlega prawu francuskiemu bez względu na kraj zamieszkania Klienta i miejsce złożenia zamówienia.
Wersja OWS: kwiecień 2015

Załącznik 1: Kodeks konsumenta
- Artykuł L. 211-4 kodeksu konsumenta: "Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z umową i odpowiada za niezgodności w momencie wydania. Odpowiada również za niezgodności dotyczące opakowania, instrukcji montażu i instalacji, jeśli odpowiada za nią zgodnie z umową lub została ona sporządzona na jego odpowiedzialność".
- Artykuł L. 211-5 kodeksu konsumenta: "Aby zachować zgodność z umową, towar musi:
1°) Być odpowiedni do użytku oczekiwanego od podobnego towaru oraz:
- odpowiadać opisowi podanemu przez sprzedawcę i posiadać cechy wskazane przez niego kupującemu w formie próbki lub wzoru;
- posiadać cechy, których kupujący może w uzasadniony sposób oczekiwać w związku z publicznymi oświadczeniami sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela, zwłaszcza podanymi na etykiecie lub w reklamie;
2°) lub posiadać cechy określone za porozumieniem stron lub być odpowiedni do użytku specjalnego wymaganego przez kupującego, o którym sprzedawca został poinformowany i które zaakceptował:.
- Artykuł L. 211-12 kodeksu konsumenta: "Możliwość złożenia pozwu sądowego w związku z brakiem zgodności przedawnia się po dwóch latach od dostarczenia towaru".
Kodeks cywilny:
- Artykuł 1641 kodeksu cywilnego: "Sprzedawca zobowiązany jest gwarancją na wady ukryte sprzedawanego towaru, które uniemożliwiają jego użytkowanie lub ograniczają do tego stopnia, że kupujący nie nabyłby go lub zapłaciłby za niego mniejszą cenę, jeśli byłby ich świadomy".
- Artykuł 1648 ust. 1 kodeksu cywilnego: "Postępowanie dotyczące wad ukrytych może być wszczęte przez nabywcę w terminie dwóch lat od stwierdzenia wady".
- Artykuł 2232 kodeksu cywilnego: "Przesunięcie punktu początkowego zawieszenie lub przerwanie przedawnienie nie może spowodować przekroczenia przedawnienia o 20 lat od momentu powstania prawa". Pierwszy ustęp dotyczy przypadków, o których mowa w artykułach 2226, 2227, 2233 i 2236, w pierwszym ustępie artykułu 2241 i w artykule 2244. Nie ma on zastosowania do pozwów dotyczących stanu osób".

Załącznik 2: Wzór formularza odstąpienia
(Wypełnij i odeślij niniejszy formularz, jeśli chcesz odstąpić od umowy)

Na adres: Filorga Poland sp. zoo, Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
E-mail: contact@labo-svr.com
Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy dotyczącej sprzedaży Produktu lub Produktów wskazanych poniżej:
• Zamówienie z dnia (*) / otrzymane w dniu (*): 
• Nazwisko Klienta: 
• Adres Klienta: 
• Podpis Klienta (wyłącznie w przypadku odesłania formularza w formie papierowej): 
• Data:
(*) Niepotrzebne skreślić